Monday, June 9, 2008

KAEDAH DAN TEKNIK MENJAWAB NOVEL

BAHAGIAN D- NOVEL


1. Nyatakan contoh peristiwa yang berkaitan dengan tema berdasarkan salah satu novel yang anda kaji ?

Contoh skima jawapan

A. Anak Din Biola
Tema
Kegigihan anak yatim piatu untuk memenuhi wasiat arwah ayahnya agar menjadi seorang penggesek biola yang masyhur.

Contoh peristiwa
1. Kesungguhan Budiman ………………………….. dengan Pak Wan Busu sehingga menjadi juara Bintang Biola Remaja Kota Raya.
2. Budiman juga rajin belajar biola dengan …..................................tuan punya
……………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….

B. Tragedi Empat Disember
Tema
………………………, ketabahan dan……………………….. remaja yang menghadapi …………………………………………………………………….

Contoh peristiwa
1. …………………………………..tabah menerima berita kemalangan yang menimpa suaminya Encik Razali.
2. Azam tabah menghadapi cabaran apabila …………………………………….
Setelah motobotnya ditembak penculik.
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Kanang Cerita Seorang Pahlawan.
Tema
…………………..dan………………………Kanang dalam memperjuangkan
……………………………….daripada ………………………………. ketika menjadi
anggota tentera.

Contoh peristiwa
1. ……………………………………..jelas dalam setiap operasi terutamanya sebagai pakar menjejak musuh.
2. ……………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………Contoh jawapan lengkap (Isikan tempat kosong dengan frasa dan perkataan sesuai)

Kanang Cerita Seorang Pahlawan

Tema novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan ialah tentang kegigihan dan……………….
Kanang dalam memperjuangkan kebebasan negara………………………………………..
ketika menjadi anggota tentera.
Antara contoh peristiwa yang berkaitan dengan tema novel tersebut ialah keberanian yang ditunjukkan oleh Kanang jelas dapat dilihat dalam ……………………
terutamanya ………………………………….. ( Iban Tracker ). Kegigihan Kanang juga dapat dilihat apabila Kanang tetap menjalankan tugas ……………………. dan menyelamatkan………………………………………. yang hilang pada hari ……………
……………………… Selain itu, keberaniannya dapat dilihat sewaktu peristiwa ………………………………………. dengan komunis ketika menyertai Gerakan Setia 8/79………………………………………..


2. Klimaks
Permulaan Peleraian

Teknik plot berperanan penting dalam sesebuah novel.
Berdasarkan rajah di atas, huraikan secara ringkas aspek plot di atas dalam novel yang anda kaji ?


Skima Jawapan

Anak Din Biola

i. Permulaan - Novel ini memperkenalkan kisah hidup……………………………….
Dia seorang yang sangat……………………………………………….
……………………………………………… Rakan-rakannya……….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ii. Klimaks - Akhirnya Pak Mat Tukang Masak……………………………………..
…………………………………………………………………………
Budiman pula menjuarai......................................................................... ………………………………………………………
iii. Peleraian - Budiman meninggalkan ……………………………………dan hidup
berdikari ……………………………………………………………..
Dia menerima pingat ……………………………………………….
bagi pihak …………………………………………………


Tragedi Empat Disember

i. Permulaan – Azam,…………………………..menaiki motobot yang dipandu Razi
ke ………………………………………….

ii. Klimaks - Azam dan Razi ……………………..apabila…………………………
……………………………………………, kemudian motobot itu….
………………………………………………………………………..

iii. Peleraian - Azam menghadiri…………………………………………………di
……………………………………………………………………….
.............................................................................................................

Kanang Cerita Seorang Pahlawan

i. Permulaan - Mengisahkan Kanang sejak......................... tidak mengenali ............
kerana berpisah dengan…………………… Akibat kenakalannya,
Kanang ……………………………………dan tinggal bersama
……………………………………………

ii. Klimaks - Pertemuan sengit pasukan Kanang dengan …………………………..
dan Kanang cedera parah. Kanang …………………………………..
selama …………………………….. Setelah rohnya lama merantau ke
dunia asing,…………………………………………………………….
Kanang…………………………………………………………………

iii. Peleraian - Kanang bersara dari tentera pada ……………………………………..
Sebagai orang awam kehidupannya .....................................................
walaupun telah berkhidmat selama......................................................
Kanang telah menerima ........................................................................
...............................................................................................................

Contoh jawapan lengkap (Isi tempat kosong dengan frasa dan perkataan yang sesuai)

Novel yang saya kaji ialah Kanang Cerita Seorang Pahlawan. Aspek plot permulaan cerita Kanang ialah mengisahkan Kanang ……………………………………………
kerana ………………………………………………………….. Akibat kenakalannya,
Kanang,……………………………………………………..dan tinggal bersama…………
Klimaks cerita Kanang pula dapat dilihat sewaktu………………………………
Pasukan tentera Kanang dengan…………………………………….. dan Kanang ……….
……………………………………………………………………………………………..
Kanang terlantar selama………………………………………………………dengan ditemani isterinya…………………………………………………. Peluru musuh telah berjaya membunuh beberapa anggota pasukan tentera. Setelah roh………………………
…………………………………………………………..dia pun kembali ke …………….
……………………………………………. Kanang akhirnya tersedar.
Peleraian cerita Kanang pula ialah apabila Kanang meneruskan kehidupan sebagai………………………………dan hidupnya …………………………………….
Walaupun telah berkhidmat sebagai tentera selama ...............................setelah bersara
dari perkhidmatan tentera pada........................................................................................
Jasanya dalam ketenteraan begitu banyak dan Kanang telah menerima pingat..............
………………………………………………………………………………………….
daripada kerajaan.3. Jelaskan perbandingan tiga nilai murni yang diperoleh daripada sebuah novel yang telah anda kaji di tingkatan dua dan tiga ?

Contoh Skima Jawapan (Isikan dengan frasa yang sesuai)

Terdapat beberapa nilai murni yang boleh diperoleh daripada novel Tragedi Empat Disember dan Kanang Cerita Seorang Pahlawan. Antaranya ialah nilai bekerjasama dapat dilihat menerusi watak ……………………………………yang bekerjasama mencacakkan kayu di hadapan dan di belakang motobot dalam Tragedi Empat Disember. Manakala dalam Kanang Cerita Seorang Pahlawan pula dapat dilihat …………... ………………………..sewaktu Kanang dan ……………………………berganding bahu menentang musuh dalam operasi Gerakan Setia.
Dalam Tragedi Empat Disember …………………………….dapat dikaitkan dengan peristiwa Kamarul Azam ………………………………..dalam kalangan rakannya dengan begitu adil……………………………………………………… pula nilai bertanggungjawab dapat dilihat menerusi tindakan Kanang dan tentera ketika …………………………………………………walaupun……………………………..
………………………………………………………..tergambar menerusi watak Kamarul Azam dan Razi……………………………………………………………………………... Seterusnya nilai kegigihan dapat dilihat menerusi sikap Kanang ………………….dengan membawa …………………………………………………dan…………………………....

4. Banyak nilai kemanusiaan dapat diperoleh daripada novel yang anda kaji di Tingkatan tiga.
a) Huraikan secara ringkas tiga nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel tersebut ?
b) Bagaimanakah nilai-nilai tersebut dapat membantu anda dalam kehidupan ?


Contoh Skima Jawapan ( Isikan dengan frasa yang sesuai )

Novel yang saya kaji ialah Kanang Cerita seorang Pahlawan. Dalam novel tersebut terdapat beberapa ……………………………… . Antara nilai kemanusiaan dalam novel tersebut ialah nilai kegigihan, nilai ketabahan dan nilai disiplin yang tinggi. Dalam novel tersebut Kanang ……………………........................................dengan membawa perahu, menoreh getah dan menjadi tukang masak. Kanang juga………………………………….
ketika beliau menghadapi kecederaan……………………………………………………...
Selain itu, Kanang juga merupakan seorang tentera yang……………………………….. …………………………………………………………………………………………….
Dalam kehidupan kita nilai kegigihan akan menjadikan kita………………...
………………………………………………………………………………………………
Nilai ………………………..pula akan menjadikan kita…………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Manakala nilai………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………5. Konflik biasanya dialami oleh watak dalam sesebuah cerita.
Berdasarkan novel yang anda kaji, kemukakan dua konflik yang dialami
oleh watak dalam novel tersebut ?


Contoh Skima Jawapan ( Isikan dengan frasa yang sesuai )

Anak Din Biola

Novel yang saya kaji ialah Anak Din Biola. Konflik yang dialami oleh watak dalam novel tersebut antaranya ialah pada watak Budiman dengan Pak Mat Tukang Masak.
Budiman marah apabila mengetahui…………………………………..telah dijual
oleh.............................................................................................................................
Selain itu, terdapat konflik Budiman dengan dirinya sendiri untuk…………………kegiatan………………………………………………………………………………
Tragedi Empat Disember

Novel yang saya kaji ialah……………………………………………………Dalam novel
tersebut terdapat beberapa konflik antaranya konflik Azam dengan………………. Azam dan Razi…………………………………………………….setelah motobot ditembak dan ditunda para perampas………………………………………………….
Selain itu, terdapat juga konflik Pn. Khadijah dengan diri sendiri setelah mendapat tahu...................................................................................................................
membawa suaminya.


Kanang Cerita Seorang Pahlawan

.............................................................................................................................................
Antaranya ialah konflik.......................................................................................................
Kanang pada zaman kanak-kanaknya.................................................................................
...............................sehingga ...............................................................................................
.................................................konflik Kanang .........................................
Kanang amat marah terhadap tindakan bapanya yang........................................................
.............................................................................................................................................


6. Perwatakan watak utama dalam novel yang anda kaji di tingkatan satu dan tingkatan tiga banyak terdapat perbezaan.
Huraikan secara ringkas tiga perbezaan tersebut ?


Skima Contoh Jawapan ( Isikan dengan frasa yang sesauai )

Watak utama dalam novel Anak Din Biola ialah……………………………….
Budiman seorang…………………………………………., ……………………………..
…………………dan berkawan baik………………………………………………………
Dia juga seorang yang……………………………………………………………………..
Watak utama dalam ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….
7. Watak sampingan berperanan penting dalam perkembangan novel. Huraikan perwatakan watak sampingan dalam novel yang anda kaji di tingkatan tiga ?

Contoh skima jawapan ( Isikan dengan frasa yang sesuai )

Novel yang saya kaji ialah ………………………………………………………………
Watak sampingan dalam novel tersebut ialah …………………………………………….
…………………………………menyayangi Kanang sehingga dia pengsan apabila……...
………………………………………………………………………………………………
Dia seorang isteri yang………………………………dan tidak mengabaikan…………….
……………………………………………………………………………………………..
Dia juga seorang isteri yang………………………………………………. Contohnya,….
………………………………………………………………………………………………
Dia juga seorang yang tabah menghadapi dugaan terutamanya…………………………
………………………………………………………………………………………………


8. Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di Tingkatan
Dua dan Tiga.
Pengajaran dapat membantu seseorang dalam kehidupan. Huraikan tiga pengajaran
yang diperoleh setelah anda membaca novel tersebut ?

Contoh Skima Jawapan ( Isikan dengan frasa yang sesuai )

Tragedi Empat Disember

...............................................................................................................................................
Kita hendaklah bersikap setia kawan. Contohnya,…………………………….
………………………………………………………………………………………………
Kita juga hendaklah ……………………………terhadap tugas. Contohnya,……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kita juga hendaklah…………………………terhadap orang yang memerlukan. Contohnya,………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………


Kanang Cerita Seorang Pahlawan

………………………………………………………………………………………………
Kita hendaklah mempunyai semangat……………………………………………………...
Contohnya,………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Kita hendaklah……………………………….antara satu sama lain. Contohnya,………..
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Kita juga hendaklah sedia memberi………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Contohnya,………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………


9. Jawapan hendaklah berdasarkan novel Tingkatan Satu, Dua dan Tiga.
Huraikan secara ringkas watak dan latar masyarakat dalam novel yang anda kaji ?


Contoh Skima Jawapan.( Isikan dengan frasa yang sesuai )

Dalam novel Anak Din Biola, ………………………bersama masyarakat yang ………………………………………………Rumah Bonda. Dia berkawan baik dengan ……………………………………………………………. Rumah Bonda.
Dalam novel Tragedi Empat Disember………………………….. ………………...………………… ………………Masyarakat majmuk digambarkan
dalam upacara pengkebumian.

Manakala dalam novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan pula, Kanang berganding bahu bersama……………………………….. Dalam novel tersebut juga
digambarkan ………………………………Sarawak, yang masih kuat berpegang pada adat resam.


10. Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel yang anda kaji di Tingkatan Dua atau Tiga .

NOVEL PERSOALAN
Tragedi Empat Disember Ketabahan menghadapi dugaan hidup
Kanang Cerita Seorang Pahlawan Kegigihan menentang musuh negara

Berdasarkan novel yang telah anda kaji, jelaskan tiga contoh peristiwa untuk menjelaskan persoalan dalam novel yang dinyatakan di atas ?
Contoh Skima Jawapan ( Isikan dengan frasa yang sesuai )

Tragedi Empat Disember

Novel yang saya kaji ialah …………………………………………………………………
Persoalan dalam novel ini ialah …………………………………………….. …………….
Azam tabah ketika………………………………………………………………………….
Demikian juga, ketabahan Azam dan Razi semasa hanyut ke …………………………….
……………………………………………………….. Azam dan ibunya juga tabah
semasa………………………………………………………………………………………
Cerita Seorang Pahlawan


………………………………………………………………………………………………
……………………………….ialah ………………………menentang musuh negara.
Kanang yang hidup menderita semasa kecil telah ditempuhi………………………………
iaitu apabila…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Hal ini juga dapat dilihat pada diri Kanang yang.................................................................,
iaitu pengganas komunis. Pengalaman yang dilaluinya dalam............................................
telah dilalui dengan......................................................... Semasa dia mengalami kecederaan dan..................................................................................................................., Kanang tetap.............................. dan pulih...............................................................untuk
meneruskan ........................................................................................................................Sekian. Selamat Menjawab.